sobota, 17. januar 2015

Rojeni za zmago

ROJENI ZA ZMAGO, M. James in D. Jongeward
Transakcijska analiza z geštalt vajami in eksperimenti

Avtorja knjige trdno verjameta, da ljudje nismo v celoti prepuščeni na milost in nemilost podedovanim lastnostim ali okolju. Spreminjamo in nadgrajujemo se skozi celotno življenjsko pot. 

Vsak izmed nas ima priložnost postati izpolnjen, avtentičnen, avtonomni oz. integriran "Odrasli", ki je sposoben "živeti sebe". 

 "... Vsakdo je sposoben ljubiti, se učiti, rasti in dovoliti, da se njegov ustvarjalni duh pozitivno izrazi v svet. ..."

Knjiga na zelo poljuden in pregleden način približa koncepta transakcijske analize in geštalt terapije (dva psihoterapevtska pristopa). Tako skozi knjigo spoznamo ego stanja (Starš, Odrasli, Otrok), psihološke igre, življenjski scenarij, psihološke pozicije... Odpirajo se nam nova obzorja o naši primarni potrebi po potrditvah, strukturiranju časa in potrebi po intimnosti. Odkrivamo v katerih družinskih dramah sodelujemo in kakšno vlogo nezavedno igramo. Samospoznavanje prinaša globok pogled v naše starše, njihova sporočila, prepovedi in zapovedi, ki so postali naši "driverji" (gonilniki) in nas usmerjajo še dolgo po tem, ko zapustimo primarno gnezdo.

Avtonomni Odrasli
Avtorja razumeta avtonomijo kot našo rojstno pravico, ki pa jo v resnici malokdo doseže. "Doseganje avtonomije je temeljni cilj v transakcijski analizi. Biti avtonomen pomeni biti samostojen, sam odločati o svoji usodi, prevzemati odgovornost za svoja dejanja, čustva in občutke ter zavračati vzorce, ki niso pomembni oziroma so neprimerni za življenje tukaj in zdaj."

Avtonomna oseba ima razvite 3 sposobnosti:
Zavedanje: 
zavedati se sebe, svojih misli, čustev, občutkov in dogajanja tukaj in zdaj.
Spontanost: 
svobodna izbira in odgovornost do svojega odzivanja (vedenje, čustva, občutki).
Intimnost: 
izražanje topline in nežnosti ter razviti sposobnost bližne z drugo osebo

Epilog knjige govori o tem, da človek potrebuje pogum, da postane resnični zmagovalec pri svojem odzivanju na življenje. Pogum izkusiti svobodo, pogum zavzeti stališče, pogum biti avtentičen ...

"Biti nihče drug kot ti v svetu, ki se
po najboljših močeh, noč in dan, trudi,
da bi te spremenil v vse ostale - pomeni biti najtežjo 
bitko, kar jih lahko bije katerikoli človek; in
nikoli je ne nehaj biti." (E.E. Cummings)