sobota, 17. maj 2014

Osebnostne motnje

Vsak izmed nas ima določene osebnostne poteze, svoj prevladujoč temperament. Različni smo si, imamo različen prag tolerance ter se različno soočamo s čustvi. Nekatere osebe pa zelo drugače doživljajo sebe in medsebojne odnose. Njihov notranji, intrapsihični svet je strukturiran drugače. Vzrokov za nastanek osebnostnih motenj je več, od bioloških dejavnikov pa vse do vpliva okolja. Osebnostne motnje ocenjujemo tudi po stopnji intenzitete, so torej lahko bolj ali manj izražene. Pogosto se osnovni osebnostni motnji rade pridružijo še druge duševne motnje (razne odvisnosti, depresija, anksioznost, OKM, motnje hranjenja, samopoškodovanje...).

Osebnostno motnjo DSM kriterij opredeli takole:
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
"Dolgotrajen vzorec notranjega doživljanja in vedenja, ki se pomembno razlikuje od pričakovanj kulturnega okolja, v katerem posameznik živi. Ta vzorec se izraža v vsaj dveh od navedenih področij:

- načini doživljanja in razumevanja samega sebe, drugih ljudi in dogodkov
- razpon, intenzivnost, labilnost in primernost čustvenega odziva
- funkcioniranje v medsebojnih odnosih
- nadzorovanje impulzov.


Duševne motnje pa ne prizadanejo le posameznika, ki se z njimi sooča, temveč tudi njegovo okolico (partner, starši, otroci, sorojenci, sodelavci..). Obe knjigi nazorno predstavita življenje z določeno osebnostno motnjo ter tudi pokažeta načine kako se z težavo soočati v kolikor jo ima nekdo v naši bližini.

 ______________________________________________________

NE STOPAJTE VEČ PO PRSTIH, Mason, Kreger
Kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo?
Mejna osebnostna motnja (MOM) oziroma "Borderline"
Imate občutek, da z vami manipulirajo, vam lažejo in poskušajo nadzorovati vaše življenje? Ste tarča intenzivnega, nasilnega in iracionalnega besa? Imate občutek, da morate ves čas "hoditi po prstih", da bi se izognili naslednjemu izbruhu?

Knjiga je namenjena predvsem svojcem oseb, ki se soočajo z MOM.
Specifiko MOM pa avtorja opišeta tako skozi vidik osebe, ki se z njo sooča kot tudi skozi vidik svojcev. 

Prepoznate svoje bližnje: 
Poznate občutek, ko se nekdo vede do vas ljubeče, nato v sekundi spremeni vedenje in bi vas raztrgal na koščke? Poznate občutek, da se vam bo "zmešalo" ob nekom? Poznate življenje kot na vrtiljaku? Ali vam vedno naprtijo krivdo? Imate občutek, da z vami manipulirajo, da ste v nezdravem in kaotičnem odnosu?

Prepoznate morda sebe:

Je vaš največji strah, strah pred zapustitvijo? Poznate nihanje med idealiziranjem in razvrednotenjem v medsebojnih odnosih? Je občutek "sebe" nestabilen, čutite kronično praznino znotraj sebe? Ste zelo impulzivni? Pogoste misli ali grožnje z samomorom? Močna čustvena nestabilnost? Intenzivna jeza, izpadi besa? Paranoidne misli, disociacija?

____________________________________________________________

ČUSTVENI VAMPIRJI, Bernstein
Kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo?

Čustveni vampirji vas najprej vsrkajo vase in nato povsem izpijejo. V začetku se vam zdijo boljši od drugih ljudi, so bistri, očarljivi, vzljubite jih in od njih pričkujete več kot od drugih. Pričakujete več, dobite manj in na koncu izgubite še sebe! Da ste storili napako, ker ste jih povabili v svoje življenje odkrijete prepozno. In takrat se sprašujete - so krivi oni ali vi?


Knjiga predstavi 5 najpogostejših osebnostnih motenj. Osebe z tovrstnimi značajskimi potezami so lahko silno zanimive, očarljive in privlačne. Druga plat njihove osebnosti pa prinaša patološke, naporne medsebojne odnose tako doma kot v službi in družbi.

Antisocialna osebnostna motnja
Tipična značilnost je brezbrižnost do družbenih pravil (laži, kraje, tvegana vedenja, zloraba drog, nasilje ...) Radi imajo vzemirjenje, zabave, vse svoje potrebe želijo zadovoljiti takoj. So veliki šarmerji, osvajalci, romantiki, ki točno vedo, kako vas razorožiti in osvojiti. Manipulacija je njihov način doseganja ciljev. Ne poznajo občutka krivde.

Histrionična osebnostna motnja
Tipična značilnost je neumorna želja po pozornosti in odobravanju, zato so zelo družabni. Bistvena jim je njihova zunanja podoba, potreba po občinstvu, njihovo vedenje je zato večino časa "igra". Njihovo življenje je en sam teater - "drama queen". So eni tistih zelo prijaznih ljudi, ki vam hočejo le dobro, a za hrbtom se zgodba obrne. Najpogosteje slepijo sami sebe, verjamejo lastnim lažem saj je priznati lastno napako ali svoje neustrezno vedenje za njih nesprejemljivo. Pogosto se izzivalno oblačijo, radi koketirajo, njihovo čustvovanje je nestabilno.

Narcistična osebnostna motnja
Počutijo se več vredne, biti morajo zmagovalci (so zelo tekmovalni), biti najboljši in najpametnejši. Bahanje in grandiozno vedenje sta jim pisana na kožo. Oni sami so center sveta. Zadovoljevanje lastnih potreb je njihovo vodilo. Čustva, razmišljanja in potrebe drugih ljudi jim niso pomembna, imajo pomanjkanje empatije. Postavljajo si nerealne cilje, vedejo se vzvišeno do podrejenih ter so nagnjeni k izkoriščanju drugih.

Obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja  
(ni enako kot Obsesivno kompulzivna motnja kjer se ponavlja rituale)
Njihova potreba je imeti vse pod kontrolo, saj jim le to vzbuja občutek varnosti. To so tisti natančni ljubitelji pravil, pikolovski perfekcionisti, ki zaradi nekaj dreves na katere se osredotočijo, niso sposobni videti gozda. Preobremenjeni so z podrobnostmi. Njihova specifična stiska je v notranjem, intrapsihičnem konfliktu. Običajno presenečenje ali korak v neznano je za njih velik stres, njihov svet mora namreč biti predvidljiv (občutek varnosti). Živijo v stalni napetosti, vedno se na nekaj pripravljajo in vedno so v napetosti, da bo šlo kaj narobe. 

Paranoidna osebnostna motnja
Osebe imajo stalni občutek, da so se vsi zarotili proti njim (obožujejo teorijo zarote). So mojstri za odkrivanje vsega kar želite skriti pred njimi. Ustvarijo si omejena in toga pravila življenja. Za njih ni naključij, vse je povezano z vsem. Težavo jim povzroča prepoznavati zmotna prepričanja oz. določiti kaj je resničnost. So veliki raziskovalci negotovosti, tako znotraj njih samih, kot tudi pri drugih. Imajo velike težave z zaupanjem kar zelo destruktivno vpliva na intimne odnose. Maščevanje uporabijo kot obliž za svoje rane.