četrtek, 27. marec 2014

Ali znate poslušati? Čutite, da ste slišani?

Ali vam je tole kaj znano?

... skakanje v besedo, prekinjanje sogovornika
... zaključevanje stavkov drugega
... površno poslušanje
... nestrpno čakanje, na svoj odgovor


Aktivno poslušanje
Aktivno poslušanje ni le tiho poslušanje, ampak je mnogo več. Pomeni poslušati in biti polno prisoten ob pripovedovalcu, biti čuječno prisoten z slišanimi besedami in dopustiti, da te besede delujejo na nas, dati prostor, da se usedejo v nas, da pustijo v nas svojo sled. Pri aktivnem poslušanju se pravzaprav prestavimo v svet sogovornika in ga skušamo razumeti skozi njegovo doživljanje, vzporedno pa tudi zaznavamo kaj besede sogovornika prebujajo v nas samih.

Pusti, da začutiš kaj ti želi nekdo sporočiti
Počakaj, dovoli si, da besede sogovornika slišiš, da resonirajo znotraj tebe, preveri ali si pravilno razumel povedano, preveri kaj zate slišano pomeni in nato se šele odzovi. 
Z odgovorom nam ni treba hiteti, na ta način smo tudi mirnejši poslušalec saj se med poslušanjem ne ukvarjamo več s tem kaj bomo mi nato odgovorili, ob tem smo tudi sami bolj sproščeni v poslušanju. Potrpežljivo in pozorno poslušanje nam prinaša kakovostnejše medsebojne odnose.

Preverjanje slišanega
Govorec bi rad podelil z poslušalcem svojo misel - mora jo torej verbalizirati. Poslušalec to misel sogovornika sliši, skozi sito svojih prepričanj in zgodb, jo sprejme in ji pripiše "svoj" pomen. Včasih pride do komunikacijskega šuma - ko povedano NI razumljeno na način, kot je govorec želel misel podati. S tem razlogom je priporočljivo preverjati to kar slišimo. Eden izmed preprostih načinov je: "Če te prav razumem mi želiš povedati ...". S tem načinom preverimo ali smo slišali in razumeli povedano tako, kot nam je sogovornik to želel sporočiti.

Biti slišan
Včasih povprašam kliente kaj jim je na uri bilo res pomembnega. Pogost odgovor je prav to, da so lahko povedali kaj jih teži, da so dali nakopičene misli in občutke ven iz sebe, jih z nekom podelili. Mnogi nimajo nikogar, ki bi jih poslušal, nikogar kjer lahko govorijo brez strahu pred kritiko, očitki, nasveti. "Biti slišan" krepi občutek lastne vrednosti, sporoča nam, da smo dovolj vredni, da nas nekdo posluša ter, da lahko imamo svoje mnenje. Terapevtski odnos v katerem si lahko slišan in razumljen ima veliko moč zdravilne izkušnje v medsebojnih odnosih, saj pomaga graditi novo izkušnjo znotraj okvira relacijskih potreb.

Znamo prisluhniti sebi?
Del učenja poslušanja je tudi prisluhniti sebi. Ustavimo se, umirimo se, zaprimo oči in začutimo "sebe". Kako nam je? Kakšne so naše potrebe? Kako se počuti naše telo? Prisluhniti sebi krepi občutek "sebe", krepi naše samozavedanje.