sreda, 23. januar 2013

Eckhart Tolle

Skozi njegove knjige vedno znova odkrivam globoke duhovne resnice življenja.

ZDAJ - resnično tvoj je samo ta trenutek
Knjiga, ki nam skuša osmisliti pomen sedanjega trenutka. Ponuja raziskovanje in razmišljanje o tem zakaj smo ujeti v miselni tok, ki se večino časa vrača v preteklost in premleva že doživeto, sočasno pa nas zastrašujoče opozarja na morebitne scenarije za prihodnost. Knjiga odpira vrata zavedanju, da večino časa nezavedno s svojimi mislimi preživljamo v preteklosti in prihodnosti ter pozabljamo živeti in izživeti edino kar resnično imamo: sedanji trenutek - "zdaj".ŽIVETI V SEDANJEM TRENUTKU
Knjiga je pravzaprav povzetek bistvenih misli iz knjige Zdaj. Tako je osrednja tema doživljanje sedanjega trenutka v katerem je skrita vsa moč življenja, doživljanja in je kot nekakšen vhod h globokemu notranjemu miru, k pristni radosti. Živeti v sedanjem trenutku pomeni živeti onkraj tesnobe in konfliktov, onkraj bolečine in trpljenja. Veščino prisotnosti v sedanjem trenutku ni dovolj le razumeti, potrebno jo je izkusiti, je veščina, ki zahteva vajo in vztrajnost.


SPOROČILO TIŠINE
Knjiga je popotovanje skozi dimenzijo tišine. Odstira nam nevidno in neslišno moč tišine na katero smo že davno pozabili v tem (pre)hitrem tempu življenja. Tišina nam omogoča stik s seboj, omogoča nam čutiti, doživeti, biti. Tišina prinaša globok mir naši duši."Tvoje najgloblje občutenje sebe, tvojega bistva, je vedno povezano z doživljanjem tišine. To je tisti JAZ SEM, ki je prvobitnejši od tvojega imena in oblike".


NOVA ZEMLJA
Skozi knjigo nas avtor popelje k spoznanju, da je za samouresničenje ter s tem tudi za reševanje konfliktov in trpljenja človeštva odločilno, da človek preseže na egu temelječe stanje zavesti. Ponuja poti za iskanje svoje prave narave, raziskovanje tega kdo smo mi kot Bitje. Spoznanja prinašajo poleg globljega zavedanja sebe tudi tako željeno stanje notranjega miru, ko smo kljub vrtincem življenja lahko v ravnovesju s samim seboj.